KOMPANIA

SERVISIME

Servisimi i mjeteve motorike të rënda si kamion, autobus, automjete për pasagjer, automjete të punës etj...

Bileta

Në secilin udhëtim që ju bëni, kompania jonë do tu paisë me kupon fiskal (biletë udhëtimi) ...

Udhëtime

Udhëtime të sigurta, brenda dhe jashtë Kosove, të qertifikuara ndërkombtarisht ...

Linjat

Ferizaj - PRISHTINË
06:30, 08:00, 08:00 express, 08:45, 08:45 express, 10:15, 11:00, 12:15, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 18:45  

Prishtinë - FERIZAJ
07:45, 09:15, 10:15, 11:45, 12:30, 13:45, 14:00, 15:30, 15:30 express, 16:30, 16:30 express, 17:30, 19:00, 20:15  

Ferizaj -  VITI
06:30, 07:15, 08:00, 09:00, 11:30, 14:00, 14:10, 16:30, 17:15, 18:45, 20:00  

Viti- FERIZAJ
07:05, 08:10, 09:00, 10:30, 12:30, 15:15, 16:15, 17:45, 18:30, 19:30, 20:45

Ferizaj - BEGRACË
06:30, 20:00

Begracë - FERIZAJ
07:10, 13:05, 20:45

Ferizaj - GILAN
07:00, 10:00, 13:00, 16:20, 17:20

Gilan - FERIZAJ
09:00, 11:40, 14:40, 18:00, 19:00

Ferizaj - GAQKË
06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00

Gaqkë - FERIZAJ
07:10, 08:10, 09:10, 10:20, 11:30, 12:10, 12:30, 13:00, 14:30, 16:30, 17:10, 18:10, 19:10, 20:30

Ferizaj - TOPOJAN
06:30, 12:40, 14:10, 19:40

Topojan - FERIZAJ
07:10, 13:10, 14:50, 20:30

Ferizaj - Neredime - JEZERC
06:30, 08:00, 09:40, 10:20, 12:00, 14:10, 15:40, 16:20, 17:10, 18:10, 20:00

Jezerc -Neredime - FERIZAJ
07:00, 08:45, 10:05, 10:45, 12:45, 15:00, 16:05, 17:00, 18:00, 19:00, 20:30

Ferizaj - BALAJ - MANASTIRC
06:30, 12:50, 14:00, 19:30

Manastirc - Balaj - FERIZAJ
07:10, 13:10, 14:30, 19:50

Ferizaj - KOMOGLLAVË
06:30, 08:30, 11:00, 12:30, 14:00, 16:30, 18:30, 20:00

Komogllavë - FERIZAJ
07:10, 09:10, 11:40, 13:10, 14:40, 17:10, 19:10, 20:40

Ferizaj - TËRRN
06.30, 12.30, 14.00, 20.00

Tërrn - FERIZAJ
07.10, 13.10, 14.40, 20.30


Për kompaninë ENDRITI


Kompania për transportin e udhëtarëve ENDRITI shpk, me seli në  Ferizaj, bënë transportin e pasagjerëve me autobus super komod në linja urbane, ndërurbane si dhe ndërkombëtare. Kompania jonë e themeluar në vitin 1999, që nga ajo kohë e deri më sot është kujdesur që klintëve te sajë tu sigurojë transport të sigurtë dhe komod, dhe që nga ajo kohë e deri më sot numri i pasagjerëve vetem sa shkon e rritet dita e ditës.

Sot kompania jonë ofron transport për plot 7500 pasagjer të rregullt për qdo ditë të vitit,  dhe me stafin e sajë prej afro 50 puntorë, dhe me afro 30 autobus, ju ofronë komoditetin dhe sigurinë në udhëtimet e tyre, në 130 linja brenda dite.

Kompania jonë në vitin 2016 është qertifikuar ndërkombtarisht nga instituti zvicran i hulumtimeve QUDAL, me kategorinë me 5 yje, për udhëtime në distanca të mëdha, www.qudal.com/kosovo-67NT84.

Përjeto kënaqësinë e udhëtimit vetëm me kompaninë ENDRITI

Na kontaktoni

ENDRITI sh.p.k

rr. Cen Dugolli, nr. 3
70'000 - Ferizaj, KOSOVË

Tel/fax: +383 (0) 290 327732
mob: +383 (0) 44 155579
mob: +383 (0) 44 324582
mob: +383 (0) 44 712218